Kumba valida, kas raamatupidaja või osta raamatupidamisteenust?

Miks osta raamatupidamise teenust ja mitte palgata raamatupidaja?

 

1. Sa hoiad kokku palgakulu ja sotsiaalmaksete arvel ning maksad ainult tegelikult tehtud töö eest.
2.
Sul ei ole vaja enam arvestada puhkuste ega haiguspäevadega.
3.
Töö saab tehtud alati õigeaegselt ja vastavalt kehtivale seadusandlusele.
4.
Hoiad kokku ka koolituskulude arvelt.
5. Sul jäävad ära kulutused nii arvuti tark- kui ka riistvarale ning nendega kaasnevatele igakuistele hoolduskuludele.

 

 

Pöördu minu poole, kui:

 

  • Sa alustad ettevõtlust, aitan Sul sisse seada dokumentatsiooni, töötame välja sisekorraeeskirjad ja aitan neid tutvustada ka Sinu töötajatele. Esitan Sulle igakuiselt bilansi ja kasumiaruande, suhtlen Sinu eest Haigekassa, Pensioniameti, Maksuameti, Statistikaameti jt. instantsidega. Koostan aastaaruande ja muu Sinule vajaliku aruande või plaani.
  • Sa oled juba tegutseva ettevõtte omanik, kuid Su raamatupidamine on korrast ära. Sul ei ole õiget ülevaadet oma ettevõte kuludest-tuludest ja Maksuametiga on ka probleeme, tulen appi ja aitan Sul sisse seada nõuetekohase raamatupidamisarvestuse.
  • Su raamatupidamine on küll korras, kuid soovid kokku hoida palgakulu, sest raamatupidajale ei ole piisavalt tööd pakkuda ja puhkuse ajaks pole kedagi asendajaks võtta, siis soovitan valida raamatupidamise teenuse.